bắn đĩa bay thể thao

bắn đĩa bay thể thao

Có sổ theo dõi quá trình sử dụng súng, đạn thể thao【bắn đĩa bay thể thao】: Ảnh minh họa InternetĐây