bông lúa vàng

Đội nam thị xã Nghi Sơn và nữ Đông Sơn vô địch Giải bóng chuyền Bông lúa vàng tỉnh Thanh Hóa năm 202