Cuộc đua “Chiếc giày vàng” và kỷ lục phản lưới nhà

Cuộc đua “Chiếc giày vàng” và kỷ lục phản lưới nhà

Ronaldo (áo trắng) đang dẫn đầu trên danh sách “Chiếc giày vàng” EURO 2020.Cho dù đã gần ngã ngũ, nh