Các môn đệ tự hào!Genbao Power He Wulei: Một chút ánh sáng Daftar Bola trực tuyến của bóng đá Trung Quốc

Đệ tử tự hào!Genbao Power He Wulei: Một chút ánh sáng trong bóng đá Trung Quốc [Daftar Bola Online]: Trong vòng 19 của áo giáp phương Tây trong mùa giải 2019-2020, khi đội Tây Ban Nha tụt lại phía sau Barcelona 1: 2, người chơi Trung Quốc là một người thay thế trongphút thứ 73