Hướng tới Ngọc Bảo Open 2016, FC HBG sáp nhập với FC Cầu Dậu

FC HBG đang dần trở thành cái tên được nhiều người chú ý đến trong làng bóng đá phủi Hà Nội. Đội bóng của ông bầu trẻ 8x Nguyễn Văn Hiện đã có bước ngoặt lớn về mặt lực lượng khi sát nhập với FC Cầu Dậu.