Thanh“khùng”:Nghỉgõđầutrẻvềlàm‘cò’nhàđất&điđáphủi

Không Bắc tiến cùng lò đào tạo PVF, cựu tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh về làm ông chủ môi giới nhà đất công ty “một thành viên”. Thanh bảo: “Đời thế mà vui!”