Cầu thủ Phố Hiến có nguy cơ bị thanh lý vì đi đá phủi

Cầu thủ Phố Hiến có nguy cơ bị thanh lý vì đi đá phủi

Một thành viên trong ban huấn luyện CLB Phố Hiến cho biết tiền vệ Nguyễn Xuân Dương gần như không cò