Hamilton thắng chặng đua F1 thứ 1.000 tại Trung Quốc

Hamilton thắng chặng đua F1 thứ 1.000 tại Trung Quốc

Lewis Hamilton tiếp tục chứng minh cái duyên của mình với chặng đua Công thức 1 (F1) Trung Quốc Gran