VPF đề xuất lên VFF đưa bóng đá trở lại vào ngày 20/11

VPF đề xuất lên VFF đưa bóng đá trở lại vào ngày 20/11

Cụ thể, trong công văn gửi VFF, VPF đề xuất đưa các giải bóng đá chuyên nghiệp trở lại vào ngày 20/1