Wu Lei đã giành được huấn luyện viên đối thủ giải thưởng nhân vật bóng đá châu Á: Anh ấy rất đe dọa!Liga Bola Dunia Terlengkap

Wu Lei đã giành được huấn luyện viên đối thủ giải thưởng nhân vật bóng đá châu Á: Anh ấy rất đe dọa![Liga Bola Dunia Terlengkap]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 4: Vào ngày 12 tháng 4, giờ giải bóng đá thế giới thứ hai được mở tại Barcelona.