UEFA Bán kết Cavani B Toll 2 bàn 2 bàn 2 Mục tiêu 2 Để giúp Manchester United 6-2 đảo ngược Rome Live Score Virtual PES

UEFA Bán kết Cavani B Toll 2 bàn 2 bàn 2 Mục tiêu 2 Giúp Manchester United 6-2 đảo ngược Rome [Điểm số trực tiếp PES ảo]: Thể thao trên trang web này ngày 30 tháng 4: Thời gian Bắc Kinh ngày 30 tháng 4 (Thứ Sáu) 03 giờ sáng lúc 03 giờ sáng) Điểm 00 điểm, 2020-21 Liên minh châu Âu nửa quyết định