Liverpool và Tottenham cùng thắng tưng bừng

Liverpool và Tottenham cùng thắng tưng bừng

Liverpool thể hiện sức mạnh không thể cản nổi bằng trận thắng dễ dàng Bournemouth 3-0 để xây chắc ng