Lương‘Dị’vàEOCthamdựgiảitừthiệntứhùngtạiBắcNinh

Lương‘Dị’vàEOCthamdựgiảitừthiệntứhùngtạiBắcNinh

Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 và đội bóng EOC sẽ về Bắc Ninh tham dự giải từ thiện ý nghĩa ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn tại mảnh đất Kinh Bắc.