Những ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá: Ai sánh bằng trọc phú Newcastle?

Những ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá: Ai sánh bằng trọc phú Newcastle?

Getty Images6Philip Anschutz | LA Galaxy | 10 tỷ BảngPhilip Frederick Anschutz là một tỷ phú doanh n