Báo Pháp dự đoán Quang Hải đá chính trước Dijon

Báo Pháp dự đoán Quang Hải đá chính trước Dijon

Ký giả Laurent Vignasse của La Rep des Pyrenees cho biết HLV Didier Tholot rất thất vọng với trận ra