Đạo “Từ Sơn” & chữ HIẾU lay động lòng người

Làng bóng phủi sản sinh những quái kiệt, những huyền thoại và gắn liền với họ là nhiều tầng giai thoại. Có những giai thoại được kể, có những giai thoại chưa và hôm qua, một câu chuyện cảm động được tiết lộ, giới bóng đá phủi lặng người khi đọc dòng trạng thái và tấm ảnh của Đạo “Từ Sơn”.