ChungkếtChampionsArena,QAQMvsQuiNhơn:ThànhManchester,đêmnayaiđưaaivề?

Mới tuần trước họ vừa gặp nhau trong trận “chung kết sớm” tại S7 – Gia Phú. Và đêm nay lúc 19h15 (19/9) họ lại gặp nhau nhưng đây là một trận chung kết đúng nghĩa. Ở nơi đó, ai có chiến thắng, người đó sẽ có tất cả.