Chiến thuật bóng đá sân 7 (phần 2): Sơ đồ 2-3-1 và 2-1-2-1

Chiến thuật bóng đá sân 7 (phần 2): Sơ đồ 2-3-1 và 2-1-2-1

Trong phần đầu chúng ta đã bàn về hai nguyên tắc cơ bản trong cách vận dụng sơ đồ hệ thống trong bóng đá. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cụ thể ưu-nhược điểm của hai sơ đồ 2-3-1 và 2-1-2-1.