Manchester United 29 -Year -old Hậu vệ Lingkong cắt đứt sóng thế giới!Tại thời điểm bắt đầu, các cầu thủ Huang Qian đóng băng Artinya bóng đá

Hậu vệ 29 tuổi của Manchester United Lingkong cắt đứt sóng thế giới!Khi các cầu thủ múa rối bắt đầu, các cầu thủ Huang Qian sững sờ [bóng đá Artinya]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 9: Giờ Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 9, vòng thứ hai của nhóm Champions League Manchester United đã chơi với Huang Qian tại nhà.Trò chơi, hậu vệ của Manchester United 29 -Year Torrels đứng thứ 60 ở điểm thứ 60