CLB Than Quảng Ninh nợ 90 tỷ đồng, chờ “giải cứu”

CLB Than Quảng Ninh nợ 90 tỷ đồng, chờ “giải cứu”

Ông Phạm Thanh Hùng, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, cho biết số tiền nợ cầu thủ hiện nay là 60-70 tỷ