Đình Trọng bước vào trị liệu hồi phục, hy vọng mong manh kịp bình phục dự SEA Games 30

Đình Trọng bước vào trị liệu hồi phục, hy vọng mong manh kịp bình phục dự SEA Games 30

Quá trình tập hồi phục chấn thương của Đình Trọng tại PVF. Thực hiện: Hùng DuySáng 10/7, buổi tập ph