Hoàn tất! Champions League sẽ hoạt động thế nào theo thể thức mới?

Hoàn tất! Champions League sẽ hoạt động thế nào theo thể thức mới?

Premier League sẽ tăng từ bốn lên năm suất dự Champions League – mặc dù có thể xảy ra một kịch bản m