Greater Paris Super News!Báo cáo đội: MBappe hồi phục về biến thể và kết hợp Champions League trong các trận bóng đá

Greater Paris Super News!Báo cáo của đội: MBappe đã tiếp tục chức vô địch [biến thể và kết hợp trong các trò chơi bóng đá]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 2 tháng 8: