Pogba không hài lòng với băng ghế cuộc họp màu đỏ đôi!Bỏ qua Sushuai sau trận đấu để đình chỉ trang web đàm phán đổi mới Judi Bola

Pogba không hài lòng với Hội nghị Double Red!Tôi đã bỏ qua SA Shuai sau khi trò chơi đình chỉ các cuộc đàm phán đổi mới [Trang web Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 27 tháng 10: Pogba không vui một lần nữa.Hãy để anh ấy trong cuộc họp màu đỏ đôi