xxxi

Khai mạc Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI – năm 2021 tại Thanh Hóa【xxxi】:Khai mạc Giải vô đ